Hrvatski jezični portal

rȁjcati

rȁjcati (koga, se) nesvrš.prez. -ām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje〉

Definicija
reg. nadraživati (se), podražavati (se), izazivati koga, ob. u seksualnom smislu