Hrvatski jezični portal

rȁsa1

rȁsa1 ž 〈G mn rȃsā〉

Izvedeni oblici
jednina
N rasa
G rase
D rasi
A rasu
V raso
L rasi
I rasom
množina
N rase
G rasa
D rasama
A rase
V rase
L rasama
I rasama
Definicija
1. antrop. povijesno nastao tip ljudi koji ima neke zajedničke nasljedne fizičke osobine (boju kože, oblik lubanje, rast i sl.) [bijela rasa; crna rasa; žuta rasa]
2. zool. istovrsne životinje koje imaju zajedničko porijeklo, slične tjelesne osobine, a prilagođene su određenim životnim uvjetima (neki put dobivene i selekcijom); pasmina, soj
3. biol. klasifikacijska jedinica niža od podvrste (subspecies), viša od podvrste (varietas); u uporabi u zoologiji (u botaničkoj terminologiji: sorta)
4. razg. ljudi koji se odlikuju ili se razlikuju od drugih nekim posebnim osobinama; soj
Etimologija
njem. Rasse ← fr. race ← tal. razza ≃ arap. ra̕s: glava, porijeklo