Hrvatski jezični portal

repetírati

repetírati (što) dv.prez. repètīrām, pril. sad. -ajūći, pril. pr. -āvši, gl. im. -ānje〉

Izvedeni oblici
Dv.
infinitiv
repetirati
 
prezent
jednina
1. repetiram
2. repetiraš
3. repetira
množina
1. repetiramo
2. repetirate
3. repetiraju
 
futur
jednina
1. repetirat ću
2. repetirat ćeš
3. repetirat će
množina
1. repetirat ćemo
2. repetirat ćete
3. repetirat će
 
imperfekt
jednina
1. repetirah
2. repetiraše
3. repetiraše
množina
1. repetirasmo
2. repetiraste
3. repetirahu
 
aorist
jednina
1. repetirah
2.
3.
množina
1.
2.
3.
 
perfekt
jednina
1. repetirao sam
2. repetirao si
3. repetirao je
množina
1. repetirali smo
2. repetirali ste
3. repetirali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam repetirao
2. bio si repetirao
3. bio je repetirao
množina
1. bili smo repetirali
2. bili ste repetirali
3. bili su repetirali
 
imperativ
jednina
2. repetiraj
množina
1. repetirajmo
2. repetirajte
 
glagolski prilog sadašnji
repetirajući
 
glagolski prilog prošli
repetiravši
 
glagolski pridjev aktivni
repetirao, repetirala, repetiralo
repetirali, repetirale, repetirala
 
glagolski pridjev pasivni
repetiran, repetirana, repetirano
repetirani, repetirane, repetirana
Definicija
1. reg. a. ponoviti/ponavljati razred [repetirati razred] b. uzeti/uzimati repete, uzeti/uzimati još (ob. o hrani)
2. vojn. pomicanjem određenog dijela vatrenog oružja, ob. zatvarača puške, ubaciti/ubacivati metak u ležište [repetirati pušku]
Etimologija
njem. repetieren ≃ lat. repetere: ponoviti, tražiti natrag