Hrvatski jezični portal

bȉljojēd

bȉljojēd m

Izvedeni oblici
jednina
N biljojed
G biljojeda
D biljojedu
A biljojeda
V biljojede
L biljojedu
I biljojedom
množina
N biljojedi
G biljojeda
D biljojedima
A biljojede
V biljojedi
L biljojedima
I biljojedima
Definicija
zool. životinja koja se hrani samo biljem; biljožder (Herbivora)
Etimologija
v. bilje + v. jesti