Hrvatski jezični portal

ròsa

ròsa ž

Izvedeni oblici
jednina
N rosa
G rose
D rosi
A rosu
V roso
L rosi
I rosom
množina
N rose
G rosa
D rosama
A rose
V rose
L rosama
I rosama
Definicija
meteor. kondenzirana vodena para koja se noću nahvata u kapljicama na lišću, travi itd.; nastaje kad temperatura zraka padne ispod temperature rosišta zbog noćnog hlađenja tla
Frazeologija
mlad kao rosa odiše mladalačkom svježinom;
mlad kao rosa u podne iron. parafraza u zn.: onaj čija je mladost prošla; vremešan
Etimologija
prasl. i stsl. rosa (rus. rosá, polj. rosa), lit. rasa ← ie. * (H)ros- (lat. ros, skr. rasas)