Hrvatski jezični portal

Sàti

Sàti ž

Definicija
1. mit. žena Rudre u hinduističkoj mitologiji; žrtvovala se zbog svađe između njezina oca i muža
2. hind. običaj po kojem živu ženu spaljuju s umrlim mužem (danas zabranjeno zakonom)
Etimologija
skr. satī: dobra žena, žena odana mužu