Hrvatski jezični portal

sàraj

sàraj m

Izvedeni oblici
jednina
N saraj
G saraja
D saraju
A saraj
V saraju
L saraju
I sarajom
množina
N saraji
G saraja
D sarajima
A saraje
V saraji
L sarajima
I sarajima
Definicija
pov.
1. arhit. svaka veća palača; dvor (sultana, vezira i drugih visokodostojanstvenika)
2. harem
3. meton. sultanova posluga, svita, straže i sl.
Onomastika
pr. (prema zanimanju i etnici): Sàraja (Ðurđevac, Bjelovar, Sveti Ivan Zelina), Sàrājčev (Kaštela)
Etimologija
tur. saray ← perz. serāy