Hrvatski jezični portal

sakrìstān

sakrìstān m 〈G sakristána〉

Definicija
onaj koji se brine za održavanje crkve i pomaže u svakodnevnim poslovima u crkvi; crkvenjak, zvonar, sakrištan