Hrvatski jezični portal

sàkō

sàkō (sakȏ) m 〈G sakòa〉

Izvedeni oblici
jednina
N sako
G sakoa
D sakou
A sako
V sakou / sakoe
L sakou
I sakoom
množina
N sakoi
G sakoa
D sakoima
A sakoe
V sakoi
L sakoima
I sakoima
jednina
N sako
G sakoa
D sakou
A sako
V sakou / sakoe
L sakou
I sakoom
množina
N sakoi
G sakoa
D sakoima
A sakoe
V sakoi
L sakoima
I sakoima
Definicija
kratak muški kaput, gornji dio muškog odijela ili ženskog kostima; kaputić, jaketa
Etimologija
njem. Sakko ← tal. sacco: vreća