Hrvatski jezični portal

samodisciplína

samodisciplína ž

Izvedeni oblici
jednina
N samodisciplina
G samodiscipline
D samodisciplini
A samodisciplinu
V samodisciplino
L samodisciplini
I samodisciplinom
množina
N samodiscipline
G samodisciplina
D samodisciplinama
A samodiscipline
V samodiscipline
L samodisciplinama
I samodisciplinama
Definicija
disciplina koju čovjek nameće samom sebi kako bi postigao neki cilj (u poslu, treningu, tijekom dijete i sl.); autodisciplina
Etimologija
✧ samo- + v. disciplina