Hrvatski jezični portal

sàmica

sàmica ž

Izvedeni oblici
jednina
N samica
G samice
D samici
A samicu
V samice / samico
L samici
I samicom
množina
N samice
G samica
D samicama
A samice
V samice
L samicama
I samicama
Definicija
1. v. samac (1)
2. posebna zatvorska ćelija za jednog zatvorenika
3. v. curlika
Etimologija
✧ vidi sȃm