Hrvatski jezični portal

Sàlvādor

Sàlvādor (Salvȃdor) m

Definicija
geogr. (port. São Salvador) država u Srednjoj Americi s izlazom na Tihi ocean, 34.125 km2, 5.661.000 stan., glavni grad San Salvador