Hrvatski jezični portal

sàlūt

sàlūt (salȕt) m 〈G salúta〉

Definicija
vojn. zast. počasni pozdrav u svečanim prigodama (podizanjem zastave, počasnom paljbom)
Etimologija
njem. Salut ← fr. salut ≃ lat. salutare: pozdravljati