Hrvatski jezični portal

samopòsluga

samopòsluga ž 〈D L -uzi〉

Izvedeni oblici
jednina
N samoposluga
G samoposluge
D samoposluzi
A samoposlugu
V samoposlugo
L samoposluzi
I samoposlugom
množina
N samoposluge
G samoposluga
D samoposlugama
A samoposluge
V samoposluge
L samoposlugama
I samoposlugama
Definicija
prodavaonica u kojoj se kupac sam poslužuje, sam uzima robu; samoposluživanje (2)
Etimologija
✧ samo- + v. posluga, poslužiti