Hrvatski jezični portal

sȁpēt

sȁpēt prid.odr. ī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N sapet
G sapeta
D sapetu
A sapeta / sapet
V sapeti
L sapetu
I sapetim
množina
N sapeti
G sapetih
D sapetim / sapetima
A sapete
V sapeti
L sapetim / sapetima
I sapetim / sapetima
 
srednji rod
jednina
N sapeto
G sapeta
D sapetu
A sapeto
V sapeto
L sapetu
I sapetim
množina
N sapeta
G sapetih
D sapetim / sapetima
A sapeta
V sapeta
L sapetim / sapetima
I sapetim / sapetima
 
ženski rod
jednina
N sapeta
G sapete
D sapetoj
A sapetu
V sapeta
L sapetoj
I sapetom
množina
N sapete
G sapetih
D sapetim / sapetima
A sapete
V sapete
L sapetim / sapetima
I sapetim / sapetima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N sapeti
G sapetog / sapetoga
D sapetom / sapetome / sapetomu
A sapetog / sapeti
V sapeti
L sapetom / sapetome / sapetomu
I sapetim
množina
N sapeti
G sapetih
D sapetim / sapetima
A sapete
V sapeti
L sapetim / sapetima
I sapetim / sapetima
 
srednji rod
jednina
N sapeto
G sapetog / sapetoga
D sapetom / sapetome / sapetomu
A sapeto
V sapeto
L sapetom / sapetome / sapetomu
I sapetim
množina
N sapeta
G sapetih
D sapetim / sapetima
A sapeta
V sapeta
L sapetim / sapetima
I sapetim / sapetima
 
ženski rod
jednina
N sapeta
G sapete
D sapetoj
A sapetu
V sapeta
L sapetoj
I sapetom
množina
N sapete
G sapetih
D sapetim / sapetima
A sapete
V sapete
L sapetim / sapetima
I sapetim / sapetima
Definicija
koji nije spontan i slobodan u ophođenju; stisnut, zavezan, zauzlan, opr. ležeran, spontan, otvoren, žovijalan, razgaljen, v. razgaliti