Hrvatski jezični portal

savínuti

savínuti svrš.prez. sàvīnēm, pril. pr. -ūvši, prid. trp. sàvīnūt〉,

Izvedeni oblici
Svršeni
infinitiv
savinuti
 
prezent
jednina
1. savinem
2. savineš
3. savine
množina
1. savinemo
2. savinete
3. savinu
 
futur
jednina
1. savinut ću
2. savinut ćeš
3. savinut će
množina
1. savinut ćemo
2. savinut ćete
3. savinut će
 
aorist
jednina
1. savinuh
2. savinu
3. savinu
množina
1. savinusmo
2. savinuste
3. savinuše
 
perfekt
jednina
1. savinuo sam
2. savinuo si
3. savinuo je
množina
1. savinuli smo
2. savinuli ste
3. savinuli su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam savinuo
2. bio si savinuo
3. bio je savinuo
množina
1. bili smo savinuli
2. bili ste savinuli
3. bili su savinuli
 
imperativ
jednina
2. savini
množina
1. savinimo
2. savinite
 
glagolski prilog prošli
savinuvši
 
glagolski pridjev aktivni
savinuo, savinula, savinulo
savinuli, savinule, savinula
 
glagolski pridjev pasivni
savinut, savinuta, savinuto
savinuti, savinute, savinuta