Hrvatski jezični portal

sàviti

sàviti (savínuti) svrš.prez. sȁvijēm, pril. pr. -īvši, prid. trp. savìjen/sȁvīt〉

Izvedeni oblici
Svršeni
infinitiv
saviti
 
prezent
jednina
1. savijem
2. saviješ
3. savije
množina
1. savijemo
2. savijete
3. saviju
 
futur
jednina
1. savit ću
2. savit ćeš
3. savit će
množina
1. savit ćemo
2. savit ćete
3. savit će
 
aorist
jednina
1. savih
2. savi
3. savi
množina
1. savismo
2. saviste
3. saviše
 
perfekt
jednina
1. savio sam
2. savio si
3. savio je
množina
1. savili smo
2. savili ste
3. savili su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam savio
2. bio si savio
3. bio je savio
množina
1. bili smo savili
2. bili ste savili
3. bili su savili
 
imperativ
jednina
2. savij
množina
1. savijmo
2. savijte
 
glagolski prilog prošli
savivši
 
glagolski pridjev aktivni
savio, savila, savilo
savili, savile, savila
 
glagolski pridjev pasivni
savijen / savit, savijena / savita, savijeno / savito
savijeni / saviti, savijene / savite, savijena / savita
Definicija
1. (što) a. učiniti krivim, iskriviti [saviti čavao] b. previti, preklopiti [saviti list]
2. (se) iskriviti se, zgrbiti se
Frazeologija
saviti glavu (kičmu, leđa, vrat) pred kim pokoriti se, podložiti se;
saviti gnijezdo 1. dosl. (o ptici) 2. pren. osnovati obitelj, dom;
saviti kome vrat onesposobiti koga za borbu, podložiti koga
Etimologija
✧ s (a)- + v. viti