Hrvatski jezični portal

se

se zam. (povratno-posvojna),