Hrvatski jezični portal

Schuppenpanzer

Schuppenpanzer (izg. šùpenpancer) m

Definicija
pov. tip pancirne košulje, dijela oklopa od metalnih okruglih pločica; džebe
Etimologija
njem.