Hrvatski jezični portal

sȅksati se

sȅksati se nesvrš.prez. -ām se, pril. sad. -ajūći se, gl. im. -ānje〉

Definicija
žarg. spolno općiti