Hrvatski jezični portal

sȇm

sȇm m 〈N mn -ovi〉

Definicija
lingv. najmanja jedinica značenja; ostvaruje se u sastavu semema [konj je domaća životinja]
Etimologija
grč. sȇma: znak; sēmantikós: koji ima značenje