Hrvatski jezični portal

pròfīl

pròfīl m 〈G profíla〉

Izvedeni oblici
jednina
N profil
G profila
D profilu
A profil
V profile
L profilu
I profilom
množina
N profili
G profila
D profilima
A profile
V profili
L profilima
I profilima
Definicija
1. lice, glava, torzo ili neki predmet gledan sa strane
2. a. arhit. vertikalni, uzdužni ili poprečni presjek građevine ili pojedinog arhitektonskog elementa b. presjek nekog predmeta, ob. poprečni ili uzdužni (po širini, po dužini itd.) c. tehn. proizvod od metala karakteristična presjeka [profil lima; profil željeza]
3. ukupnost činjenica koje služe da se tko ili što razlikuje od drugoga; identitet, izgled, dojam [profil nekog časopisa]
Sintagma
profil jedra pom. zaobljenost jedra izražena odnosom udubljenja jedra od spojnice jarbola sa stražnjim rubom i dužinom te spojnice; trbuh jedra;
profil staze u biciklizmu i automobilizmu, shematski prikaz staze s informacijama o dužini, strmini i dužini uspona i spuštanja
Etimologija
njem. Profil ← fr. profil ← tal. profilo: obrub, osnovne crte ← profilare: ocrtati