Hrvatski jezični portal

proizìlaziti

proizìlaziti (iz čega) nesvrš.,