Hrvatski jezični portal

prȍtokol

prȍtokol m

Izvedeni oblici
jednina
N protokol
G protokola
D protokolu
A protokol
V protokole
L protokolu
I protokolom
množina
N protokoli
G protokola
D protokolima
A protokole
V protokoli
L protokolima
I protokolima
Definicija
1. a. pravila ceremonijala koja slijede diplomati, visoki predstavnici država i vojski b. meton. odjel u ministarstvu vanjskih poslova koji se bavi protokolom [šef protokola] c. razg. uobičajeni postupak, ceremonijal
2. original nekog dokumenta, osobito nekog ugovora prije ratifikacije
3. prvi prijepis ili zapis o nekom događaju, sporazumu; zapisnik
4. knjiga u koju se bilježe prispjele molbe, dopisi i druga pošta
5. zast. matična knjiga (vjenčanih, rođenih)
6. pravn. pov. uvodni dio povijesne isprave
7. inform. dogovoreni način komuniciranja između dva računala da bi se osigurala međusobna uskladivost radi razmjenjivanja podataka
8. fil. jednostavna i sigurna rečenica, osnova na kojoj se izgrađuju apstraktni pojmovi
Sintagma
Protokoli cionskih mudraca pov. falsifikat, djelo carske tajne policije u Rusiji 1903, koji Židove optužuje za urotničku vladavinu nad cijelim svijetom; kasnije moćno oružje nacističke propagande;
TCP/IP protokol int. skup mrežnih protokola na kojima se temelji Internet
Frazeologija
po protokolu po pravilima ponašanja u diplomatskim odnosima;
sve po protokolu (u šali) pretjerano pazeći na formu u svakodnevnom ophođenju
Etimologija
njem. Protokoll ≃ srlat. protocollum ← grč. prōtókollon: dosl. list ili naljepnica stavljena na rukopis ispisan na roli papirusa s bilješkama u vezi sa sadržajem