Hrvatski jezični portal

ràčūn

ràčūn m 〈G račúna〉

Izvedeni oblici
jednina
N račun
G računa
D računu
A račun
V račune
L računu
I računom
množina
N računi
G računa
D računima
A račune
V računi
L računima
I računima
Definicija
1. operacija (ili niz operacija) koja se odnosi na kombinacije brojeva ili na veličine [algebarski račun; infinitezimalni račun; diferencijalni račun; integralni račun; kamatni račun]
2. tehnika rješavanja aritmetičkih problema; računanje
3. unaprijed promišljena sredstva za obavljanje nekog pothvata; proračun
4. stanje primitaka i izdataka, evidencija o dugovanjima i potraživanjima; obračun
5. sastavni dio naziva u knjigovodstvu i bankarskom poslovanju [tekući račun; žiro račun; bankovni račun]
6. meton. potvrda o kupnji s oznakom količine i cijene pojedinih artikala i ukupnim iznosom [izdati račun]
7. novčani iznos utrošene robe i iskorištenih usluga [za čiste račune]
Sintagma
račun izjednačenja mat. računanje najvjerojatnije vrijednosti pogreške i razdiobe ostalih vrijednosti pogrešaka oko nje;
račun varijacija mat. disciplina u kojoj se određuju maksimalne ili minimalne vrijednosti integrala u određenim uvjetima;
račun vjerojatnosti mat. aritmetički postupak kojim se nastoji izračunati stupanj vjerojatnosti nekih događaja
Frazeologija
čist račun duga ljubav jasni materijalni odnosi osiguravaju trajno prijateljstvo;
imati (nemati) računa raditi, poslovati tako da se isplati (ili ne isplati);
imati račune (s kim), to su stari računi imati, rješavati razmirice, rješavati nekadašnje razmirice;
(on to radi i sl.) iz računa, s računom (on to radi i sl.) misleći na svoj neposredni interes (ob. na zaradu);
izravnati s kim račune razriješiti sve probleme;
napraviti račun procijeniti troškove, odnos primitaka i izdataka i sl.;
ne ide mu (im) to u račun ne odgovara mu (im) to, nepovoljno je, nije od koristi;
pokvariti kome račune onemogućiti kome da ostvari svoje namjere, planove;
polagati račune (kome) obavještavati po dužnosti, moralnoj obavezi itd. koga o tome što se radi, kako se posluje ili živi [kad dolazim kući, i zašto, ne mislim nikome polagati račune]; (u raznim vezama riječi) [ispostaviti račun (komu), podnijeti račun tražiti naplatu, namiriti platiti koliko račun iznosi];
račun bez krčmara odluka ili zamisao bez onoga koga se tiče, ili koji zapravo odlučuje;
raditi za svoj račun raditi za sebe, za svoju korist, bez kompanjona, bez podjele odgovornosti, interesa i sl.;
sjesti na račun, v. sjesti (3);
voditi računa (o kome, o čemu) voditi brigu, ne zaboraviti, imati na pameti;
za čiste račune pov. pol. traženje da se jasno postave ekonomski odnosi među republikama SFRJ, osobito u političkim događajima oko 1971. godine
Onomastika
pr. (nadimačko): Račùnica (120, Šibenik)
Etimologija
roman. (? furl.), lat. ratio: razlog, um