Hrvatski jezični portal

rȁcki

rȁcki pril.

Definicija
kao Rac, na način Raca