Hrvatski jezični portal

racionalìzātorica

racionalìzātorica ž,

Izvedeni oblici
jednina
N racionalizatorica
G racionalizatorice
D racionalizatorici
A racionalizatoricu
V racionalizatorice / racionalizatorico
L racionalizatorici
I racionalizatoricom
množina
N racionalizatorice
G racionalizatorica
D racionalizatoricama
A racionalizatorice
V racionalizatorice
L racionalizatoricama
I racionalizatoricama