Hrvatski jezični portal

rȁdarski

rȁdarski pril.

Definicija
pomoću radara, radarom [kontrolirati radarski]