Hrvatski jezični portal

rȁdār

rȁdār m

Izvedeni oblici
jednina
N radar
G radara
D radaru
A radar
V radaru / radare
L radaru
I radarom
množina
N radari
G radara
D radarima
A radare
V radari
L radarima
I radarima
Definicija
1. tehn. sprava koja odašilje i prima elektromagnetske valove i omogućuje da se odredi smjer i udaljenost nekog objekta na zemlji, u zraku ili u vodi [navigacijski radar; meteorološki radar; nišanski radar]
2. sport bilješke o svim podacima u reli utrci koje suvozač čita vozaču
Sintagma
Dopplerov radar radar za istraživanje atmosfere koji se koristi vrlo kratkim zvučnim valovima za mjerenje onečišćenja atmosfere i mjerenje visinskog vjetra
Etimologija
engl.Radio Detecting and Ranging