Hrvatski jezični portal

pùblika

pùblika ž 〈D L -ici〉

Izvedeni oblici
jednina
N publika
G publike
D publici
A publiku
V publiko
L publici
I publikom
množina
N publike
G publika
D publikama
A publike
V publike
L publikama
I publikama
Definicija
1. ukupnost onih koji prisustvuju čemu kao gledatelji ili slušatelji
2. a. skupina ljudi koja ima za što zajednički interes ili sličan ukus [publika će pozdraviti novi CD] b. oni koji su obaviješteni i upućeni u neko pitanje, koji oblikuju opće mišljenje; javno mnijenje [stručna publika]
3. široki slojevi koji su putem medija svjedoci ili pratioci nekog događaja; narod, općinstvo, gledateljstvo
Sintagma
čitalačka publika, kazališna publika, književna publika i sl. javnost zainteresirana za zbivanja u dotičnoj domeni;
široka publika zainteresirana i kvalificirana javnost u najširem smislu
Etimologija
njem. Publikum ← lat. publicus (poblicus, poplicus): pučki ≃ populus: narod