Hrvatski jezični portal

puȅblo

puȅblo m 〈G -a〉

Definicija
naziv za tip naselja Pueblo Indijanaca na JZ SAD-a; građen od opeka ili kamenih ploča
Etimologija
amer.šp.: grad, narod ← lat. populus