Hrvatski jezični portal

pȕra

pȕra ž

Izvedeni oblici
jednina
N pura
G pure
D puri
A puru
V puro
L puri
I purom
množina
N pure
G pura
D purama
A pure
V pure
L purama
I purama
Definicija
ženka purana; tuka