Hrvatski jezični portal

pùrān

pùrān m 〈G purána〉

Izvedeni oblici
jednina
N puran
G purana
D puranu
A purana
V purane
L puranu
I puranom
množina
N purani
G purana
D puranima
A purane
V purani
L puranima
I puranima
Definicija
zool. mužjak krupne peradi (Meleagris gallopavo), uzgaja se radi mesa; tukac
Onomastika
pr. (nadimačka): Pùrān (Moslavina), Puránović (Rijeka, Vukovar)
Etimologija
✧ ? tal. peruano: peruanski (purani su uvezeni u Europu iz Amerike)