Hrvatski jezični portal

pẉmpa

pẉmpa ž

Izvedeni oblici
jednina
N pumpa
G pumpe
D pumpi
A pumpu
V pumpo
L pumpi
I pumpom
množina
N pumpe
G pumpa / pumpi
D pumpama
A pumpe
V pumpe
L pumpama
I pumpama
Definicija
razg.
1. mehanička naprava za crpenje tekućine ili plina [pumpa za vodu]; crpka (1)
2. oruđe kojim se ubacuje zrak u što [automobilska pumpa; pumpa za bicikl]
3. prodajno mjesto gdje se toči gorivo i pružaju druge usluge; crpka (2)
Etimologija
njem. Pumpe ← šp. bomba: crpaljka na brodu