Hrvatski jezični portal

spȍkōjno

spȍkōjno pril.

Definicija
na spokojan način, sa spokojem, sa spokojnošću