Hrvatski jezični portal

Sùmēr

Sùmēr m 〈G Suméra〉

Definicija
geogr. pov. država u J Mezopotamiji, o. 1700. pr. Kr. ušla u sastav babilonske države; Šumer