Hrvatski jezični portal

strȍp

strȍp m 〈G stròpa, N mn stròpovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N strop
G stropa
D stropu
A strop
V strope
L stropu
I stropom
množina
N stropovi
G stropova
D stropovima
A stropove
V stropovi
L stropovima
I stropovima
Definicija
građ. konstrukcija, ob. vodoravna koja natkriva zatvoreni prostor; plafon
Sintagma
niski strop 1. dosl. strop na maloj visini od poda 2. tehn. posebno dodana konstrukcija koja snižava visinsku razliku od poda do postojećeg stropa
Frazeologija
do stropa žarg. 1. mnogo 2. visoko
Etimologija
prasl. i stsl. stropъ (rus., polj. strop) ← ie. *k'ropo- (stengl. hróf, stir. cró)