Hrvatski jezični portal

stẉb

stẉb m 〈N mn stȕbovi〉

Definicija
ekspr., v. stup