Hrvatski jezični portal

sẉk

sẉk m 〈N mn súkovi〉

Definicija
1. upredena nit, usukana nit
2. način upredanja vunene ili pamučne niti [tanak/debeo suk]