Hrvatski jezični portal

sẉrka

sẉrka ž 〈G mn sȕrākā/-ī〉

Izvedeni oblici
jednina
N surka
G surke
D surci / surki
A surku
V surko
L surci / surki
I surkom
množina
N surke
G suraka / surka / surki
D surkama
A surke
V surke
L surkama
I surkama
Definicija
pov. etnol. kraći kaput ukrašen gajtanima, dio narodne i gradske nošnje
Sintagma
ilirska surka takav kaput kakav se nosio za vrijeme ilirskog pokreta u Hrvatskoj u 19. st.
Etimologija
mađ. szür