Hrvatski jezični portal

suverenìtēt

suverenìtēt m 〈G suverenitéta〉

Izvedeni oblici
jednina
N suverenitet
G suvereniteta
D suverenitetu
A suverenitet
V suverenitete
L suverenitetu
I suverenitetom
množina
N suvereniteti
G suvereniteta
D suverenitetima
A suverenitete
V suvereniteti
L suverenitetima
I suverenitetima
Definicija
1. potpuna vlast vladara, države ili naroda na vlastitu teritoriju
2. nezavisnost takve vlasti u odnosu na bilo kakve vanjske aspiracije ili utjecaje; vrhovništvo