Hrvatski jezični portal

sùveren

sùveren prid.odr. -ī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N suveren
G suverena
D suverenu
A suverena / suveren
V suvereni
L suverenu
I suverenim
množina
N suvereni
G suverenih
D suverenim / suverenima
A suverene
V suvereni
L suverenim / suverenima
I suverenim / suverenima
 
srednji rod
jednina
N suvereno
G suverena
D suverenu
A suvereno
V suvereno
L suverenu
I suverenim
množina
N suverena
G suverenih
D suverenim / suverenima
A suverena
V suverena
L suverenim / suverenima
I suverenim / suverenima
 
ženski rod
jednina
N suverena
G suverene
D suverenoj
A suverenu
V suverena
L suverenoj
I suverenom
množina
N suverene
G suverenih
D suverenim / suverenima
A suverene
V suverene
L suverenim / suverenima
I suverenim / suverenima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N suvereni
G suverenog / suverenoga
D suverenom / suverenome / suverenomu
A suverenog / suvereni
V suvereni
L suverenom / suverenome / suverenomu
I suverenim
množina
N suvereni
G suverenih
D suverenim / suverenima
A suverene
V suvereni
L suverenim / suverenima
I suverenim / suverenima
 
srednji rod
jednina
N suvereno
G suverenog / suverenoga
D suverenom / suverenome / suverenomu
A suvereno
V suvereno
L suverenom / suverenome / suverenomu
I suverenim
množina
N suverena
G suverenih
D suverenim / suverenima
A suverena
V suverena
L suverenim / suverenima
I suverenim / suverenima
 
ženski rod
jednina
N suverena
G suverene
D suverenoj
A suverenu
V suverena
L suverenoj
I suverenom
množina
N suverene
G suverenih
D suverenim / suverenima
A suverene
V suverene
L suverenim / suverenima
I suverenim / suverenima
Definicija
1. onaj koji samostalno vlada; nezavisan, neovisan [suverena država]
2. onaj koji je vrhunski po moći ili rangu
3. pren. onaj koji potpuno vlada čime (znanjem, vještinom i sl.)
Etimologija
fr. souverain