Hrvatski jezični portal

škȏlica

škȏlica ž

Izvedeni oblici
jednina
N školica
G školice
D školici
A školicu
V školice / školico
L školici
I školicom
množina
N školice
G školica
D školicama
A školice
V školice
L školicama
I školicama
Definicija
1. dem. i hip. od škola
2. v. škola (3)
3. a. mala zgrada škole b. niža škola; predškola
4. dječja igra u kojoj se na nacrtanim kvadratima na tlu nogom gura plojka [igrati se školice]