Hrvatski jezični portal

šéviti

šéviti (koga, se) nesvrš.prez. -īm, pril. sad. šévēći, gl. im. šévljēnje〉

Definicija
žarg. vulg. održavati spolne odnose s kim
Etimologija
✧ ? ≃ v. ševrdati: kreteti se gore-dolje