Hrvatski jezični portal

štréber

štréber m

Izvedeni oblici
jednina
N štreber
G štrebera
D štreberu
A štrebera
V štreberu
L štreberu
I štreberom
množina
N štreberi
G štrebera
D štreberima
A štrebere
V štreberi
L štreberima
I štreberima
Definicija
reg.
1. onaj koji poslušnošću i dodvoravanjem teži za uspjehom u školi, u službi; karijerist; laktaš
2. a. onaj koji uči bez razumijevanja i osmišljavanja; lekcijaš, bubalo, bubant b. onaj koji ima takvo znanje
Etimologija
njem. Streber ≃ streben: nastojati, pregnuti, truditi se