Hrvatski jezični portal

štòšta

štòšta zam. neodr. 〈G štočèga/štòčeg, D štočèmu, I štočíme/štòčīm〉

Definicija
razne stvari bez zajedničkih svojstava; svašta, koješta; ponešto od svega [svojoj priči štošta je dodao]