Hrvatski jezični portal

t

t, T

Definicija
1. indekl.lingv. a. (m) fon. bezvučni, zubni (dentalni), praskavi (okluzivni), zatvorni (konsonantni) glas [ovaj t] b. (sr) dvadeset i šesto slovo hrvatske latinice i devetnaesto (ili dvadeseto) u većini drugih latiničnih sustava kojim se piše taj glas [malo t; veliko T] c. (sr) izvan konteksta [ovo te; mn〉 ova te]
2. pov. u glagoljici i bosančici oznaka za brojčanu vrijednost 300
3. fiz. znak za fizikalne veličine a. vrijeme b. temperaturu
4. znak za jedinicu mase od 1000 kg — tona
5. (T) glazb. krat. za a. tenor b. tempo c. toniku
6. (T) kem. simbol za element tricij
7. (T) fiz. znak za jedinicu magnetne indukcije tesla
8. (T) simbol dekadskog prefiksa tera-
9. (T) sport lik u padobranskom skakanju
10. (T) šah oznaka za figuru topa (kule)
Sintagma
aerodromsko T term. oznaka u obliku slova T koja se postavlja na aerodrom za označavanje smjera vjetra i smjera i mjesta polijetanja i slijetanja;
T1 tehn. digitalna telefonska linija kojom se može prenositi do 1544 mbps; podvrsta ISDN komunikacijskog kanala