Hrvatski jezični portal

šȕtnuti

šȕtnuti svrš.prez. šȕtnēm, pril. pr. -ūvši, prid. trp. šȕtnūt〉,

Izvedeni oblici
Svršeni
infinitiv
šutnuti
 
prezent
jednina
1. šutnem
2. šutneš
3. šutne
množina
1. šutnemo
2. šutnete
3. šutnu
 
futur
jednina
1. šutnut ću
2. šutnut ćeš
3. šutnut će
množina
1. šutnut ćemo
2. šutnut ćete
3. šutnut će
 
aorist
jednina
1. šutnuh
2. šutnu
3. šutnu
množina
1. šutnusmo
2. šutnuste
3. šutnuše
 
perfekt
jednina
1. šutnuo sam
2. šutnuo si
3. šutnuo je
množina
1. šutnuli smo
2. šutnuli ste
3. šutnuli su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam šutnuo
2. bio si šutnuo
3. bio je šutnuo
množina
1. bili smo šutnuli
2. bili ste šutnuli
3. bili su šutnuli
 
imperativ
jednina
2. šutni
množina
1. šutnimo
2. šutnite
 
glagolski prilog prošli
šutnuvši
 
glagolski pridjev aktivni
šutnuo, šutnula, šutnulo
šutnuli, šutnule, šutnula
 
glagolski pridjev pasivni
šutnut, šutnuta, šutnuto
šutnuti, šutnute, šutnuta