Hrvatski jezični portal

shift

shift (izg. šȉft) m 〈N mn -ovi〉

Definicija
inform. tipka na tipkovnici koja se koristi uz kombinaciju s drugim tipkama (za dobivanje velikih slova ili posebnih znakova)
Etimologija
engl.