Hrvatski jezični portal

shéma

shéma (šéma) ž

Izvedeni oblici
jednina
N shema
G sheme
D shemi
A shemu
V shemo
L shemi
I shemom
množina
N sheme
G shema
D shemama
A sheme
V sheme
L shemama
I shemama
Definicija
term.
1. prethodni plan, skica, nacrt za neki budući posao (ob. tehnički, građevinski i sl.)
2. sređena, metodična kombinacija povezanih ili uzastopnih dijelova; sustav, sistem
3. fil. u Kantovoj epistemologiji, koncept sličan univerzalnom, ali ograničen na fenomenološko znanje pomoću kojega se neki predmet ili ideja čistog razuma može shvatiti
4. pejor. neoriginalan, nekreativan obrazac od kojeg se ne odstupa [upasti u shemu]
Etimologija
grč. skhȇma: oblik ≃ skhēmatikós: shematičan ≃ skhēmatismós: izgled, oblik